کوتاه کننده L2Z - افزونه کوتاه کننده
افزونه کوتاه کننده

افزونه کوتاه کننده

جهت استفاده از افزونه کوتاه کننده لینک L2Z.ME کافیست کد زیر را در هر بخش از سایت خود که میخواهید نمایش داده شود قرار دهید .

            
            <script src="https://l2z.me/linker.js"></script>